Τελευταία Ενημέρωση : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ι. Γενικοί όροι Χρήσης και Συναλλαγών

Καλώς ήρθατε στον Διαδικτυακό Τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος “littlesheep.gr”, εφεξής καλούμενο “Little Sheep” ή  «Ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος».

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει ως ατομική επιχείρηση στον Μηνά Πάγκαλο του Δημητρίου με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, επί της οδού Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία, στην Ελλάδα και αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης δώρων της γενικά (λιανικό εμπόριο ειδών) μέσω διαδικτύου.

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος:

Έδρα επιχείρησης:  Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία,  ΤΚ: 71307

Αποθήκη ηλεκτρονικού καταστήματος:     Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία

ΑΦΜ: 100100040     Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:  77233427000

ΔΟΥ: Ηρακλείου

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Τηλ Παραγγελιών: 6970528919

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ Εσάς, του χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου και της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “Little Sheep”, με αντικείμενο την πλήρη ή μερική, από Εσάς χρήση, του οικείου Διαδικτυακού Τόπου. Ο οικείος Διαδικτυακός τόπος ανήκει στην επιχείρηση “Little Sheep”,  ιδιοκτησίας του Μηνάς Πάγκαλου του Δημητρίου, που εδρεύει στην Ελλάδα, με διεύθυνση Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία , Τ.Κ. 71307, Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ.: 100100040, ( εφεξής  καλουμένης « Επιχείρηση ή Ιστότοπος ή Διαδικτυακός Τόπος») και προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι  Γενικούς όρους χρήσης και Συναλλαγών (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους καλούνται οι χρήστες/επισκέπτες να επισκέπτονται τακτικά, διαβάζοντας προσεκτικά πριν κάνουν χρήση του οικείου Διαδικτυακού Τόπου.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ “Little Sheep” (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ) H/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΌΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΧΤΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ. ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.

Με τον όρο «Διαδικτυακός Τόπος»  νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων και λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται υπό την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόντος Ιστότοπου.

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) του Διαδικτυακού Τόπου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του  ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη “Little Sheep”(ή/και στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό/δικαιούχο τους) ως προστατευόμενα αγαθά της πνευματικής περιουσίας της.

Η εμφάνιση στον Διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν τη “Little Sheep” ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου (μερική ή ολική) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση (με την επιφύλαξη του άρθρ. 28Β ν.2121/1993), επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της “Little Sheep” ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων άλλως απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε (μερική ή ολική) εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διάθεση, μετάδοση και εν γένει χρήση με οποιοδήποτε τρόπο του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός από αυτήν που ρητά αναφέρεται στους όρους χρήσης.

Ρητά απαγορεύεται εξίσου η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/κύριο του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του από Εσάς για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής, ιδιωτικής σας χρήσης.

Από μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος και της επιχείρησης και των συνεργατών της έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην  απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων καθενός εκάστου των προϊόντων υπό την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων ή τροποποιήσεων τυπογραφικών, αριθμητικών ή και απεικονίσεων που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων διακοπής λειτουργίας του Ιστότοπου από ανωτέρα βία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο. Ακολούθως η “Little Sheep”, δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ορθότητα, εγκυρότητα, πιστότητα, χρησιμότητα  και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης  μέσω του Ιστότοπου, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (απώλεια δεδομένων, αποθήκευση ιών, κακόβουλο λογισμικό, καταστροφή αρχείων κλπ.) ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα του Διαδικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε σκοπό. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον οικείο Διαδικτυακό τόπο  με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού τόπου.

  Σε κάθε περίπτωση η “Little Sheep” δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του οικείου Διαδικτυακού Τόπου για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των, μέσω αυτού, παρεχόμενων πληροφοριών.

Ενώ για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από τυχόν διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση, παρά μόνο η εκάστοτε εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση και την διαφήμιση.  Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη.

Η “Little Sheep”, δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους. H “Little Sheep”  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο. Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ του χρήστη και τρίτων που βρέθηκαν σε ιστοσελίδα της “littlesheep.gr” ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ του χρήστη και της τρίτης επιχείρησης. Επομένως, η “Little Sheep”  δεν είναι ούτε αρμόδια ούτε υπεύθυνη για τυχόν απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση η “Little Sheep”  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου “littlesheep.gr”.

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα της “Little Sheep” και σας βρίσκει συμμέτοχους.

Με την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Εσάς δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς και εγγυάστε την ακρίβειά τους.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της “Little Sheep” πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο σύννομο και πρόσφορο  ώστε α) να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Όποιος χρήστης/ επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την επίσκεψη/χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και από κάθε συναλλαγή με το παρόν κατάστημα.

Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει και ρητώς δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Ανήλικοι ρητώς απαγορεύεται να κάνουν χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες.

Η “Little Sheep”  διατηρεί το δικαίωμα,  οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, μονομερούς τροποποίησης κατά την κρίση της των όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, ενημερώνοντας τους χρήστες/επισκέπτες με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η τακτική επίσκεψη και η ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που τυχόν έχετε ήδη κάνει.

Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσότερων εκ των Όρων Χρήσης, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δίχως όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη  “Little Sheep” ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού τόπου “littlesheep.gr” και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε “Little Sheep” επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της “Little Sheep”  και του νόμιμου ιδιοκτήτη της.

Με το παρόν συμφωνείται ρητώς ότι οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη/Επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, τα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Αρχής  Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/    καθώς και στο παρακάτω σύνδεσμο ενεργοποίησης της διαδικασίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970528919 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], για την φιλική διευθέτηση τυχόν διαφοράς σας και για την καθοδήγησή σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα  περιλαμβάνουν  ΦΠΑ 24%. Θεωρείται δεδομένο πως σε περιοχές που ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μειωμένος (16% για νησιά και 0% για χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης),οι τιμές αγοράς θα είναι μικρότερες κατά το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εκάστοτε περιοχή, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο. Η επιχείρηση όπως και το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Τα βάρη των προϊόντων προκύπτουν από το μέσο όρο κατά τη διαδικασία της κατασκευής, ωστόσο ενδέχεται να υφίστανται μικρές αποκλίσεις.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης- Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος, εκτός του μεταφορέα, τον οποίο έχετε υποδείξει απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων.

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής τους, μαζί με τη συσκευασία  τους και τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης που τα συνοδεύουν.

Για επιστροφές προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας πρωτύτερα στο τηλέφωνο: 6970528919 είτε στο mail μας:  [email protected] για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες αναλόγως με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Σας παρέχεται, επίσης, η  δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την επομένη της παραλαβής του με οποιοδήποτε άλλο προϊόν της αρεσκείας σας αντίστοιχης αξίας με το πρώτο ή μεγαλύτερης.

Αν το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του, ο πελάτης θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει άμεσα και δικαιούται την επισκευή ή την αντικατάστασή του με άλλο ίδιο προϊόν ίσης αξίας ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής και όχι την επιστροφή χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα γίνει με την μεταφορική που συνεργάζεται η παρούσα επιχείρηση.

Τα  προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε ή χωρίς να έχει αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο η συσκευασία τους, ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση.

Ειδικότερα, συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα υπαναχώρησης και τέλος αποστέλλετε το δέμα στην έδρα μας με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».

Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε τη συνεργαζόμενη εταιρεία από την οποία λάβατε την παραγγελία σας,  SPEEDEX COURIER  ή επιλέγετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμείτε και μας στέλνετε το δέμα στην έδρα  μας με χρέωση αποστολέα (Αποστολή Προς: Μηνάς Πάγκαλος, οδός Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία,  ΤΚ: 71307, Ηράκλειο Κρήτης)

Προϊόντα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την επιστροφή και το προϊόν θα επιστραφεί πίσω στον πελάτη-αποστολέα με χρέωση δική του.

Σε κάθε περίπτωση όμως, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος και μη αντικατάστασής του με κάποιο άλλο, η επιχείρηση θα καταβάλλει το ποσό της παραγγελίας σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη μέρα παραλαβής του στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υποδεικνύοντάς μας απλώς το IBAN (GR……………………) του λογαριασμού σας. Από το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας θα αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, η παρούσα επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (ΑΚ 281).

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει ευθύνη η “Little Sheep” βαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή/χρήστη/πελάτη.

   Πώς θα πάρω πίσω τα χρήματα που έχω καταβάλλει;

Η επιστροφή των χρημάτων σας εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Αν είχατε προπληρώσει την παραγγελία σας με PayPal, μόλις παραλάβουμε πίσω τα προϊόντα θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων  σας στο λογαριασμό σας στο PayPal. Αν είχατε προπληρώσει με πιστωτική κάρτα, με την άφιξη των προϊόντων στο κατάστημά μας, ακυρώνεται η χρέωσης της κάρτας σας και τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας. Ωστόσο, αν είχατε επιλέξει αντικαταβολή  ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητο να μας υποδείξετε το IBAN του λογαριασμού σας όπου και θα πιστωθούν τα χρήματα των προϊόντων που επιστρέφετε εντός 5 εργάσιμων ημερών.

   Πόσα από τα χρήματα που έχω καταβάλλει θα μου επιστραφούν;

Το ποσό που θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας θα είναι όλο το ποσό που έχετε πληρώσει για τα προϊόντα πλην των αρχικών εξόδων για τα μεταφορικά (3€) και των εξόδων για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημά μας (3€). Συνολικά δηλαδή σας επιστρέφεται όλο το ποσό πλην των 6€ που αντιστοιχούν στα μεταφορικά. {Από δυο κιλά βάρος και άνω έξτρα χρέωση ένα (1) ευρώ ανά κιλό)}.

   Ακύρωση Παραγγελίας/Επικοινωνία/Διαδικασία

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία των προϊόντων σας α)συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα  που παρέχεται στην ηλεκτρονική μας σελίδα ή με μεταγενέστερο της παραγγελίας σας e mail, στο [email protected], εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από μας αυθημερόν, δηλαδή την ίδια μέρα λήψης του e mail παραγγελίας σας   καθώς και β) με ενημέρωση μας στο τηλέφωνο 6970528919, εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6970528919 ή με e mail στο [email protected], εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης και συναλλαγών, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Μηνάς Πάγκαλος

Διεύθυνση: Αθανασίου Ψαλίδα και Πενθεσιλείας γωνία

Τηλ. Επικοινωνίας : 6970528919

E mail: [email protected]

 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βαρδιατζάκη – Θαλασσινού Αικατερίνη

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μηλιαρά 4-6, 71202,  Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Μ: 6979488777  Εmail: [email protected]

Close Καλάθι
Close Λίστα επιθυμιών
Είδατε Πρόσφατα Close
Close

Close
Μενου
Κατηγορίες